Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal oktatas.hu, diakigazolvany.hu és educatio.hu honlapjai, 2022.07.01 18:00 és 2022.07.03. 23:59 között nem lesznek elérhetők.

MORZSÁK

TARTALOM:Magyarország és a Habsburg-dinasztia (1686-1790)

Létrehozva: 2006. szeptember 21.
Módosítás: 2006. szeptember 21.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A Habsburgok erősödésével párhuzamosan a magyarok már a 17. században mindinkább arra kényszerültek, hogy érdekeiket ne csak a törökkel, de a Habsburgokkal szemben is védelmezzék. A török kiűzését követő császári önkény azonban minden korábbinál nagyobb ellenállást váltott ki, és 1703-ban nyolc évig tartó szabadságharchoz vezetett. A mozgalom vezére II. Rákóczi Ferenc - erdélyi fejedelmek sarja - társadalmi reformmal és toleráns valláspolitikával próbálta harcképessé tenni a kivérzett országot. Kezdeti sikerei után elbukott, és híveivel száműzetésbe kényszerült, de a hosszú szabadságharc a Habsburgok számára is világossá tette: a monolitikus hatalomgyakorlás ugyanolyan kilátástalan törekvés, mint a magyarok számára a teljes önállóság. Az 1714-15-ös törvények biztosították Magyarország alkotmányos önállóságát és a nemesség régi kiváltságait.
Az elkövetkező évtizedek viszonylagos nyugalma, technikai fejlődése, és agrárkonjunktúrája elég volt a magyar vezetőréteg olyan fokú elégedettségéhez, hogy a Habsburg Birodalom védelmére keljen, amikor a Mária Terézia (1740-1780) segítségre szorult az osztrák örökösödési háborúban.
Mária Terézia és fia, II. József (1780-1790) az európai felvilágosult abszolutizmus legmarkánsabb képviselői közé tartoztak. Szakszerűbb közigazgatással, a tudományos fejlődésre is támaszkodó gazdaságpolitikával, humánusabb társadalompolitikával - s II. József esetében antiklerikális intézkedésekkel - kívánták a birodalmat modernizálni és megerősíteni. E megfontolások jegyében Mária Terézia az 1760-as évektől mellőzte a magyar országgyűlést, rendeleti úton bocsátotta ki gazdaság- és társadalompolitikai reformjait - például a jobbágyterhek szabályozásáról és a közoktatásról. A radikálisabb II. József a szerzetesrendek feloszlatásával, a cenzúra egyházi felügyelet alóli kivonásával kezdte uralkodását, híres türelmi rendelete pedig lehetővé tette, hogy ne csak római katolikusok viseljenek hivatalt. Ezek az intézkedései kiváltották a katolikus hierarchia, adóreform-tervei pedig az ősi jogaik csorbítását sérelmező magyar nemesség ellenállását; az alkotmány mellőzésében, a centralista közigazgatási rendszer és a német, mint hivatalos nyelvnek egységes bevezetésében tanúsított merevsége pedig eredeti híveit, a magyar reformereket is elfordította tőle.
A bázisát vesztett császár halálos ágyán visszavonta reformjai többségét. Egykori tábora, a felvilágosult nemesség az újból összehívott országgyűlés bizottságaiban megkísérelte programjából átültetni azt, amit az éledő modern nemzeti tudattal össze tudott egyeztetni. A radikalizálódó francia forradalom által meghatározott légkörben azonban a Habsburg-dinasztia feladta modernizálási törekvéseit, s pozícióőrzésre rendezkedett be.
Kontler László
Ugrás vissza Ugrás vissza...