Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Konzuli szolgálat

Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2006. április 1.
Forrás: Külügyminisztérium

Ugrás a cikkre...

PiktogramKapcsolódó anyagok

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

A magyar állampolgárok egyre jelentősebb mértékű külföldi utazásai, valamint a hazánk iránt erősödő nemzetközi érdeklődés és folyamatosan növekvő beutazó forgalom nyomán a Külügyminisztérium immár évente mintegy 130 ezer konzuli érdekvédelmi és közigazgatási ügyben jár el. A Magyar Köztársaság konzuli hálózata jelenleg 75 konzuli feladatot ellátó nagykövetséget és nagykövetségi és képviseleti hivatalt, 18 főkonzulátust és 157 tiszteletbeli konzuli képviseletet foglal magába, és a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya irányítása alatt végzi munkáját.
Az Alkotmány 69. § (3) bekezdése kimondja: "Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze." Ezt a védelmet a Külügyminisztérium elsősorban a Konzuli Szolgálat" href="http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Konzuli_szolgalat/" class="richTextLink" >Konzuli Szolgálat útján látja el. 2001. november 1-jével életbe lépett a konzuli védelemről szóló törvény, amely eleget tesz az állampolgárok és a szervezetek azon elvárásának, hogy magas szintű jogszabály összegezze, az államtól milyen védelemre számíthatnak külföldön. A törvény - a nemzetközi jog és a fogadó államok szabályainak tiszteletben tartása mellett - mindenekelőtt a magyar állampolgárok emberi jogainak és alapvető szabadságainak külföldön való mind teljesebb érvényre juttatását kívánja elősegíteni, rendelkezik a Konzuli Szolgálatról, mint a konzuli védelem ellátásának szervezeti keretéről, és szabályozza a diplomáciai és konzuli képviseletek illetékességét.
A két- és többoldalú nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekkel összhangban a konzuli szolgálat:
  • Fellép a fogadó állam hatóságainál a magyar állam, a magyar természetes és jogi személyek érdekeinek védelmében. Képviseli a magyar állampolgárok érdekeit a külföldi hatóságokkal kapcsolatos ügyeikben, például iratok beszerzésében és továbbításában, vagy más hivatalos eljárásokban, amennyiben személyesen vagy meghatalmazott útján nem tudnak eljárni.
  • Ellátja a jogszabály által ráruházott hatósági feladatokat. Részt vesz a magyar anyakönyvi, útlevél és állampolgársági eljárásokban, elősegíti magyar állampolgárok hazatérését.
  • Kapcsolatot tart a külföldön élő magyar állampolgárokkal, segítséget nyújt hazai ügyeik intézésében, például örökösödési, kárpótlási, állampolgársági ügyeikben.
  • A jogszabályi felhatalmazás alapján vízumot ad ki a külföldi állampolgárok számára magyarországi beutazásuk céljából. ( Külföldi állampolgárok beutazása Magyarországra)
  • Közreműködik azoknak a két- és többoldalú nemzetközi szerződéseknek a létrehozásában, amelyek érintik a magyar állampolgárok külföldi tartózkodását, jogviszonyait, valamint a külföldi állampolgárok magyarországi belépését és tartózkodását.
A konzuli szolgálat számára kiemelt fontosságú terület az Európai Unió konzuli érdekvédelmi, vízumkiadási és migrációs együttműködésében való részvételre történő felkészülés. Az európai uniós jogharmonizáció keretében, az Európai Unió vízumpolitikai szabályaival való összhang megteremtése érdekében évek óta tervezetten folyik a magyar vízumpolitika átalakítása, valamint a konzuli hálózat fejlesztése, a vízumkiadás uniós normáknak megfelelő technikai rendszerének kiépítése.
Ugrás vissza Ugrás vissza...