Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Kormányok összetétele tárcák szerint

Cikk:

Antall-kormány 1990. V. 23.-1993. XII. 21.
Első összetételében 1990. V. 23.-1990. XII. 20/21.
Második összetételben 1990. XII. 20/21.-1993. II. 22.
Harmadik összetételben 1993. II. 22.-1993. XII. 21.
Boross-kormány 1993. XII. 21.-1994. VII. 15.
Horn-kormány 1994. VII. 15.-1998. VII. 8.
Orbán-kormány 1998. VII. 8.-2002. V. 27.
Medgyessy-kormány 2002. V. 27.-2004. X. 4.
Első összetételében 2002. V. 27.-2003. V. 18.
Második összetételben 2003. V. 19.-2004. X. 3.
Az első Gyurcsány-kormány 2004. X. 4.-2006. VI. 9.
A második Gyurcsány-kormány 2006. VI. 9-től
Első összetételében 2006. VI. 9.-2007. VI. 30.
Második összetételben 2007. VII. 1-jétől
Harmadik összetételben 2008. V. 15-től
Bajnai-kormány 
Orbán-kormány

A kormány új összetétele legalább három miniszter egyidejű cseréjét jelenti.

Antall-kormány 1990. V. 23.-1993. XII. 21.

Első összetételében 1990. V. 23.-1990. XII. 20/21.

miniszterelnök: Antall József
belügyminiszter: 1990. XII. 21-ig Horváth Balázs
földművelésügyi miniszter: Nagy Ferenc József
honvédelmi miniszter: Für Lajos
igazságügy-miniszter: Balsai István
ipari és kereskedelmi miniszter: Bod Péter Ákos
környezetvédelmi miniszter 1990. IX. 15-ig: Keresztes K. Sándor
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1990. IX. 15-től: Keresztes K. Sándor
közlekedési és hírközlési miniszter 1990. IX. 15-ig: Siklós Csaba
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1990. IX. 15-től: Siklós Csaba
külügyminiszter: Jeszenszky Géza
munkaügyi miniszter: Győriványi Sándor
művelődési és közoktatási miniszter: Andrásfalvi Bertalan
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere: Kádár Béla
népjóléti miniszter: Surján László
pénzügyminiszter: 1990. XII. 20-ig: Rabár Ferenc
tárca nélküli miniszterek:
Gerbovits Jenő
Kiss Gyula
Mádl Ferenc
1990. VII. 19.-1990. XII. 21. Boross Péter

Második összetételben 1990. XII. 20/21.-1993. II. 22.

miniszterelnök: Antall József
belügyminiszter: 1990. XII. 21-től: Boross Péter
földművelésügyi miniszter:
1991. I. 16-ig Nagy Ferenc József
1991. I. 16-tól Gergátz Elemér
honvédelmi miniszter: Für Lajos
igazságügy-miniszter: Balsai István
ipari és kereskedelmi miniszter:
1991. XII. 9-ig Bod Péter Ákos
1991. XII. 9.-1991. XII. 17. Siklós Csaba ideiglenesen mint közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
1991. XII. 17-től Szabó Iván
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter: Keresztes K. Sándor
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter: Siklós Csaba
külügyminiszter: Jeszenszky Géza
munkaügyi miniszter:
1991. I. 16-ig Győriványi Sándor
1991. I. 16-tól Kiss Gyula
művelődési és közoktatási miniszter: Andrásfalvi Bertalan
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere: Kádár Béla
népjóléti miniszter: Surján László
pénzügyminiszter
1990. XII. 20.-1993. II. 11. Kupa Mihály
1993. II. 11.-1993. II. 18. Pongrácz Tibor pénzügyminisztériumi politikai államtitkár a tárca vezetője
1993. II. 18.-1993. II. 22. Szabó Iván mint ipari és kereskedelmi miniszter, ideiglenesen
tárca nélküli miniszterek:
Mádl Ferenc
1991. I. 16-ig Gerbovits Jenő
1991. I. 16-ig Kiss Gyula
1990. XII. 20-tól: Pungor Ernő
1990. XII. 20.-1992. I. 23. Botos Katalin
1990. XII. 21-1992. II. 29. Gálszécsy András
1990. XII. 21.-tól Horváth Balázs
1991. I. 16-tól Nagy Ferenc József
1992. I. 23-tól Szabó Tamás
1992. VI. 18-tól Füzessy Tibor
ideiglenesen megbízva a polgári titkosszolgálatok felügyeletével
1992. II. 29.-VI. 18. Boross Péter belügyminiszter

Harmadik összetételben 1993. II. 22.-1993. XII. 21.

miniszterelnök: Antall József
miniszterelnöki teendőket ellátja:
1993. X. 6.-XI. 5. és
1993. XI. 20.-XII. 12. Boross Péter mint belügyminiszter, ideiglenesen
ügyvezető miniszterelnök: 1993. XII. 12.-21. Boross Péter
belügyminiszter: Boross Péter
földművelésügyi miniszter: Szabó János (1993. II. 23-tól)
honvédelmi miniszter: Für Lajos
igazságügy-miniszter: Balsai István
ipari és kereskedelmi miniszter:
1993. II. 22.-23.: Szabó Iván
1993. II. 24-től: Latorcai János
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter: Gyurkó János (1993. II. 23-tól)
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter: Schamschula György
külügyminiszter: Jeszenszky Géza
munkaügyi miniszter: Kiss Gyula
művelődési és közoktatási miniszter: Mádl Ferenc
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere: Kádár Béla
népjóléti miniszter: Surján László
pénzügyminiszter:
1993. II. 22.-23.: Szabó Iván mint ipari és kereskedelmi miniszter, ideiglenesen
1993. II. 24-től: Szabó Iván
tárca nélküli miniszterek:
Füzessy Tibor
(titkosszolgálati)
Nagy Ferenc József
Pungor Ernő
Szabó Tamás
(privatizációs)

Boross-kormány 1993. XII. 21.-1994. VII. 15.

miniszterelnök: Boross Péter
belügyminiszter: Kónya Imre
földművelésügyi miniszter: Szabó János
honvédelmi miniszter: Für Lajos
igazságügy-miniszter: Balsai István
ipari és kereskedelmi miniszter: Latorcai János
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter: Gyurkó János
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter: Schamschula György
külügyminiszter: Jeszenszky Géza
munkaügyi miniszter: Kiss Gyula
művelődési és közoktatási miniszter: Mádl Ferenc
nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere: Kádár Béla
népjóléti miniszter: Surján László
pénzügyminiszter: Szabó Iván
tárca nélküli miniszterek:
Füzessy Tibor (titkosszolgálati)
Nagy Ferenc József
Pungor Ernő

Szabó Tamás (privatizációs)

Horn-kormány 1994. VII. 15.-1998. VII. 8.

miniszterelnök: Horn Gyula 1998. VII. 6-ig
belügyminiszter: Kuncze Gábor
földművelésügyi miniszter:
1996. XII. 15-ig: Lakos László
1996. XII. 16-tól: Nagy Frigyes
honvédelmi miniszter: Keleti György
igazságügy-miniszter: Vastagh Pál
ipari és kereskedelmi miniszter:
1995. VII. 15-ig: Pál László
1995. VII. 16.-1996. IX. 5. Dunai Imre
1996. IX. 6.-X. 15. Suchman Tamás
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter:
1996. X. 16.-X. 28. Kiss Péter munkaügyi miniszter ideiglenesen
1996. X. 29-től: Fazakas Szabolcs
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter: Baja Ferenc
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter: Lotz Károly
külügyminiszter: Kovács László
munkaügyi miniszter:
1995. XI. 30-ig: Kósáné Kovács Magda
1995. XII. 1-jétől: Kiss Péter
művelődési és közoktatási miniszter:
1995. XII. 31-ig: Fodor Gábor
1996. I. 1-jétől: Magyar Bálint
népjóléti miniszter:
1995. III. 17-ig: Kovács Pál
1995. III. 17.-IV. 2. Kökény Mihály politikai államtitkár ideiglenesen
1995. IV. 3.-1996. XI. 30. Szabó György
1996. XII. 1.-XII. 15. Kökény Mihály politikai államtitkár ideiglenesen
1996. XII. 16-tól: Kökény Mihály
pénzügyminiszter:
1995. II. 28-ig: Békesi László
1995. III. 1.-1996. II. 29. Bokros Lajos
1996. III. 1-jétől: Medgyessy Péter
tárca nélküli miniszterek:
1995. III. 31-ig: Katona Béla (titkosszolgálati)
1995. IV. 1-jétől: Nikolits István (titkosszolgálati)
1995. III. 1.-1996. IX. 6. Suchman Tamás (privatizációs)
1996. IX. 6.-X. 15. Suchman Tamás ipari és kereskedelmi miniszter megbízva a privatizációs ügyek felügyeletével
1996. X. 16.-1996. X. 28. Kiss Péter munkaügyi miniszter megbízva a privatizációs ügyek felügyeletével
1996. X. 29-től: Csiha Judit privatizációért felelős miniszter

Orbán-kormány 1998. VII. 8.-2002. V. 27.

miniszterelnök: Orbán Viktor 1998. VII. 6-tól
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Stumpf István
belügyminiszter: Pintér Sándor
egészségügyi miniszter:
2000. XII. 31-ig: Gógl Árpád
2001. I. 1-jétől: Mikola István
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter:
2001. II. 15-ig: Torgyán József
2001. II. 15.-III. 25.: Boros Imre tárca nélküli miniszter ideiglenesen kijelölve
2001. III. 26-tól: Vonza András Géza
gazdasági miniszter:
1999. XII. 31-ig: Chikán Attila
2000. I. 1-jétől: Matolcsy György
honvédelmi miniszter: Szabó János
ifjúsági és sportminiszter: Deutsch Tamás 1999. I. 1-jétől
igazságügy-miniszter: Dávid Ibolya
környezetvédelmi miniszter:
2000. VI. 19-ig: Pepó Pál
2000. VI. 20.-XI. 30.: Ligetvári Ferenc
2000. XII. 1-jétől: Turi-Kovács Béla
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter:
2000. V. 31-ig: Katona Kálmán
2000. VI. 1.-VI. 23.: Nógrádi László
közlekedési és vízügyi miniszter:
2000. VI. 23.-XI. 30.: Nógrádi László
2000. XII. 1-jétől: Fónagy János
nemzeti kulturális örökség minisztere:
1999. XII. 31-ig: Hámori József
2000. I. 1-jétől: Rockenbauer Zoltán
külügyminiszter: Martonyi János
oktatási miniszter:
2001. VI. 15-ig: Pokorni Zoltán
2001. VI. 16-tól: Pálinkás József
pénzügyminiszter:
2000. XII. 31-ig: Járai Zsigmond
2001. I. 1-jétől: Varga Mihály
szociális és családügyi miniszter: Harrach Péter
tárca nélküli miniszter:
Boros Imre (a PHARE program kormányzati koordinációja)
2000. V. 2-ig: Kövér László (titkosszolgálati)
2000. V. 3-tól: Demeter Ervin (titkosszolgálati)

Medgyessy-kormány 2002. V. 27.-2004. X. 4.

Első összetételben 2002. V. 27.-2003. V. 18.

miniszterelnök: Medgyessy Péter
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter:
2003. II. 21-ig: Kiss Elemér
2003. II. 21.-III. 2. Szekeres Imre politikai államtitkár ideiglenesen a hivatal vezetője
2003. III. 3-tól: Kiss Péter
belügyminiszter: Lamperth Mónika
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter: Csehák Judit
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter:
2003. III. 2-ig: Kiss Péter
2003. III. 3-tól: Burány Sándor
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Németh Imre
gazdasági és közlekedési miniszter: Csillag István
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter: Jánosi György
honvédelmi miniszter: Juhász Ferenc
igazságügy-miniszter: Bárándy Péter
informatikai és távközlési: Kovács Kálmán
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Kóródi Mária
külügyminiszter: Kovács László
nemzeti kulturális örökség minisztere: Görgey Gábor
oktatási miniszter: Magyar Bálint
pénzügyminiszter: László Csaba

Második összetételben 2003. V. 19.-2004. X. 3.

miniszterelnök: Medgyessy Péter 2004. IX. 29.
ügyvezető miniszterelnök: 2004. IX. 27.-IX. 29.
megbízva a miniszterelnök helyettesítésével 2004. VIII. 27-től Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Kiss Péter
belügyminiszter: Lamperth Mónika
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter:
2003. IX. 14-ig: Csehák Judit
2003. IX. 15-től: Kökény Mihály
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter: Burány Sándor
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Németh Imre
gazdasági és közlekedési miniszter: Csillag István
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter: Gyurcsány Ferenc
honvédelmi miniszter: Juhász Ferenc
igazságügy-miniszter: Bárándy Péter
informatikai és hírközlési miniszter: Kovács Kálmán
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Persányi Miklós
külügyminiszter: Kovács László
nemzeti kulturális örökség minisztere: Hiller István
oktatási miniszter: Magyar Bálint
pénzügyminiszter:
2004. II. 15-ig László Csaba
2004. II. 16-tól Draskovics Tibor
tárca nélküli miniszter:
2004. IV. 30-ig Juhász Endre (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős)
2004. VI. 13-ig Lévai Katalin (esélyegyenlőségi)
2004. VI. 14-től Göncz Kinga (esélyegyenlőségi)

Az első Gyurcsány-kormány 2004. X. 4.-2006. VI. 9.

miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc 2004. IX. 29.-től
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Kiss Péter
belügyminiszter: Lamperth Mónika
egészségügyi miniszter: Rácz Jenő 2004. X. 21-től
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter: Rácz Jenő 2004. X. 20-ig
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter: Csizmár Gábor
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter:
2005. V. 1-jéig Németh Imre
2005. V. 2-től Gráf József
gazdasági és közlekedési miniszter: Kóka János
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter: Göncz Kinga 2004. X. 20-ig
honvédelmi miniszter: Juhász Ferenc
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter: Göncz Kinga 2004. X. 21-től
igazságügy-miniszter: Petrétei József
informatikai és hírközlési miniszter: Kovács Kálmán
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Persányi Miklós
külügyminiszter:
2004. X. 31-ig Kovács László
2004. XI. 1-jétől Somogyi Ferenc
nemzeti kulturális örökség minisztere:
2005. II. 13-ig Hiller István
2005. II. 14-től Bozóki András
oktatási miniszter: Magyar Bálint
pénzügyminiszter:
2005. IV. 24-ig Draskovics Tibor
2005. IV. 25-től Veres János
tárca nélküli miniszter:
Baráth Etele (európai ügyekért felelős)
Kolber István (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős)

A második Gyurcsány-kormány 2006. VI. 9-től

Első összetételben 2006. VI. 9.-2007. VI. 30.

miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Szilvásy György
egészségügyi miniszter:
2007. IV. 6-ig Molnár Lajos
2007. IV. 6.-23. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter megbízva a miniszter helyettesítésével
2007. IV. 13-tól Horváth Ágnes
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Gráf József
gazdasági és közlekedési miniszter: Kóka János
honvédelmi miniszter: Szekeres Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter:
2007. V. 31-ig Petrétei József
2007. VI. 1-jétől Takács Albert
környezetvédelmi és vízügyi miniszter:
2007. V. 6-ig Persányi Miklós
2007. V. 7-től Fodor Gábor
külügyminiszter: Göncz Kinga
oktatási és kulturális miniszter: Hiller István
önkormányzati és területfejlesztési miniszter: Lamperth Mónika
pénzügyminiszter: Veres János
szociális és munkaügyi miniszter: Kiss Péter

Második összetételben 2007. VII. 1-jétől

miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Kiss Péter
egészségügyi miniszter: Horváth Ágnes
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Gráf József
gazdasági és közlekedési miniszter:
2007. XII. 4-ig Kóka János
2007. XII. 5-től Kákosy Csaba
honvédelmi miniszter: Szekeres Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter:
2007. VI. 1-jétől 2008. II. 19-ig Takács Albert
2008 II. 19-től Draskovics Tibor
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Fodor Gábor
külügyminiszter: Göncz Kinga
oktatási és kulturális miniszter: Hiller István
önkormányzati és területfejlesztési miniszter: Bajnai Gordon
pénzügyminiszter: Veres János
szociális és munkaügyi miniszter: Lamperth Mónika
tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter: Szilvásy György
tárca nélküli (a kormányzati igazgatás összehangolása) miniszter: Draskovics Tibor 2008. II. 18-ig

Harmadik összetételben 2008. V. 15-től

miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc
miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Kiss Péter
egészségügyi miniszter: Székely Tamás
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Gráf József
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter: Bajnai Gordon
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter:
2008. XI. 30-ig Szabó Pál
2008. XII. 01-től Molnár Csaba
honvédelmi miniszter: Szekeres Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter: Draskovics Tibor
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Szabó Imre
külügyminiszter: Göncz Kinga
oktatási és kulturális miniszter: Hiller István
önkormányzati miniszter: Gyenesei István
pénzügyminiszter: Veres János
szociális és munkaügyi miniszter: Szűcs Erika
tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter: Szilvásy György
tárca nélküli (a tudománypolitikáért, a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős) miniszter: Molnár Károly

Bajnai-kormány 2009. IV. 16 - 2010. V. 28.
miniszterelnök: Bajnai Gordon
miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter: Dr. Molnár Csaba
egészségügyi miniszter: Székely Tamás
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Gráf József
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter: Varga István
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter: Hónig Péter
honvédelmi miniszter: Szekeres Imre
igazságügyi és rendészeti miniszter:
2009. XII. 14-ig Draskovics Tibor
2009. XII. 15-től Forgács Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter: Szabó Imre
külügyminiszter: Balázs Péter
oktatási és kulturális miniszter: Dr. Hiller István
önkormányzati miniszter: Varga Zoltán
pénzügyminiszter: Dr. Oszkó Péter
szociális és munkaügyi miniszter: Dr. Herczog László
tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter:
2009. IV. 16. - 2009. IX. 14. Ficsor Ádám
2009. IX. 15. - Juhász Gábor
tárca nélküli (A társadalompolitika összehangolásáért felelős) miniszter: Kiss Péter

Orbán-kormány 2010. V. 29 -
miniszterelnök: Orbán Viktor
miniszterelnök-helyettes: Semjén Zsolt
belügyminiszter: Pintér Sándor
honvédelmi miniszter: Hende Csaba
közigazgatási és igazságügyi miniszter: Navracsics Tibor
külügyminiszter: Martonyi János
nemzetgazdasági miniszter: Matolcsy György
nemzeti erőforrás miniszter: Réthelyi Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter: Fellegi Tamás
vidékfejlesztési miniszter: Fazekas Sándor

Ugrás vissza Ugrás vissza...