Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 09. 30. 23:59 

IInformatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület előreláthatólag 2020. augusztus folyamán, a „Támogatási idő lekérdezése” felület pedig tervezetten 2020. szeptemberben lesz újra aktív. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Kormányok összetétele miniszterek szerint

Cikk:

Az első felelős magyar kormány 1848. március 17-én alakult gróf Batthyány Lajos vezetésével. Az alábbiakban a rendszerváltás utáni kormányok (59-68.) összetételét tekintheti át.

59. Antall-kormány 1990. V. 23.-1993. XII. 21.
60. Boross-kormány 1993. XII. 21.-1994. VII. 15.
61. Horn-kormány 1994. VII. 15.-1998. VII. 8.
62. Orbán-kormány 1998. VII. 8.-2002. V. 27.
63. Medgyessy-kormány 2002. V. 27.-2004. X. 4.
64. Gyurcsány-kormány 2004. X. 04.-2006. VI. 9.
65. A második Gyurcsány-kormány 2006. VI. 9-től
66. Bajnai-kormány 2009. 04. 14.-2010. 05. 29.
67. Orbán-kormány 2010 05.29-2014.06.05.
68. Orbán-kormány 2014. 06.06-tól

69. Orbán-kormány 2018.05.18-tól

 

59. Antall-kormány

1990. V. 23.-1993. XII. 21.

Antall József miniszterelnök 1993. XII. 12-ig (haláláig)
Boross Péter
tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 1990. VII. 19.-XII. 21.
belügyminiszter 1990. XII. 21-től
a miniszterelnöki teendőket ellátja 1993. X. 6.-XI. 5. és 1993. XI. 20.-XII. 12.
ügyvezető miniszterelnök 1993. XII. 12.-XII. 21.
ideiglenesen megbízva a polgári titkosszolgálatok felügyeletével 1992. II. 29.-VI. 18.
Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter 1993. II. 22-ig
Balsai István igazságügy-miniszter
Bod Péter Ákos ipari és kereskedelmi miniszter 1991. XII. 9-ig
Botos Katalin tárca nélküli miniszter 1990. XII. 20.-1992. I. 23.
Für Lajos honvédelmi miniszter
Füzessy Tibor tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 1992. VI. 18-tól
Gálszécsy András tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 1990. XII. 20.-1992. II. 29.
Gerbovits Jenő tárca nélküli miniszter 1991. I. 16-ig
Gergátz Elemér földművelésügyi miniszter 1991. I. 16.-1993. II. 22.
Győriványi Sándor munkaügyi miniszter 1991. I. 16-ig
Gyurkó János környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1993. II. 23-tól
Horváth Balázs
belügyminiszter 1990. XII. 21-ig
tárca nélküli miniszter 1990. XII. 21.-1993. II. 22.
Jeszenszky Géza külügyminiszter
Kádár Béla a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere
Keresztes K. Sándor
környezetvédelmi miniszter 1990. IX. 15-ig
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1990. IX. 15.-1993. II. 22.
Kiss Gyula
tárca nélküli miniszter 1991. I. 16-ig
munkaügyi miniszter 1991. I. 16-tól
Kupa Mihály pénzügyminiszter 1990. XII. 20.-1993. II. 11.
Latorcai János ipari és kereskedelmi miniszter 1993. II. 24-től
Mádl Ferenc
tárca nélküli miniszter 1993. II. 22-ig
művelődési és közoktatási miniszter 1993. II. 22-től
Nagy Ferenc József
földművelésügyi miniszter 1991. I. 16-ig
tárca nélküli miniszter 1991. I. 16-tól
Pungor Ernő tárca nélküli miniszter 1990. XII. 20-tól
Rabár Ferenc pénzügyminiszter 1990. XII. 20-ig
Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1993. II. 22-től
Siklós Csaba
közlekedési és hírközlési miniszter 1990. IX. 15-ig
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1990. IX. 15.-1993. II. 22.
ipari és kereskedelmi miniszter is ideiglenesen 1991. XII. 9.-17.
Surján László népjóléti miniszter
Szabó Iván
ipari és kereskedelmi miniszter 1991. XII. 17.-1993. II. 24.
pénzügyminiszter is ideiglenesen 1993. II. 18.- 1993. II. 23.
pénzügyminiszter 1993. II. 24-től
Szabó János földművelésügyi miniszter 1993. II. 23-tól
Szabó Tamás tárca nélküli (privatizációs) miniszter 1992. I. 23-tól
Pongrácz Tibor pénzügyminisztériumi politikai államtitkár, megbízva a tárca vezetésével, ideiglenesen 1993. II. 11.-1993. II. 18.

60. Boross-kormány

1993. XII. 21.-1994. VII. 15.

Boross Péter miniszterelnök
Balsai István igazságügy-miniszter
Für Lajos honvédelmi miniszter
Füzessy Tibor tárca nélküli miniszter
Gyurkó János környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Jeszenszky Géza külügyminiszter
Kádár Béla a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere
Kiss Gyula munkaügyi miniszter
Kónya Imre belügyminiszter
Latorcai János Miklós ipari és kereskedelmi miniszter
Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter
Nagy Ferenc József tárca nélküli miniszter
Pungor Ernő tárca nélküli miniszter
Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Surján László népjóléti miniszter
Szabó Iván pénzügyminiszter
Szabó János földművelésügyi miniszter
Szabó Tamás tárca nélküli miniszter

61. Horn-kormány

1994. VII. 15.-1998. VII. 8.

Horn Gyula miniszterelnök 1998. VII. 6-ig
Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Békesi László pénzügyminiszter 1995. II. 28-ig
Bokros Lajos pénzügyminiszter 1995. III. 1.-1996. II. 29-ig
Csiha Judit privatizációért felelős miniszter 1996. X. 29-től
Dunai Imre ipari és kereskedelmi miniszter 1995. VII. 16.-1996. IX. 5.
Fazakas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 1996. X. 29-től
Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter 1995. XII. 31-ig
Katona Béla tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 1995. III. 31-ig
Keleti György honvédelmi miniszter
Kiss Péter munkaügyi miniszter 1995. XII. 1-jétől
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter ideiglenesen 1996. X. 16.-1996. X. 28.
megbízva a privatizációs ügyek felügyeletével 1996. X. 16.-1996. X. 28.
Kósáné Kovács Magda munkaügyi miniszter 1995. XI. 30-ig
Kovács László külügyminiszter
Kovács Pál népjóléti miniszter 1995. III. 17-ig
Kökény Mihály népjóléti miniszter 1996. XII. 16-tól
Kuncze Gábor belügyminiszter
Lakos László földművelésügyi miniszter 1996. XII. 15-ig
Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter 1996. I. 1-jétől
Medgyessy Péter pénzügyminiszter 1996. III. 1-jétől
Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter 1996. XII. 16-tól
Nikolits István tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 1995. IV. 1-jétől
Pál László ipari és kereskedelmi miniszter 1995. VII. 15-ig
Suchman Tamás
tárca nélküli (privatizációs) miniszter 1995. III. 1.-1996. IX. 6.
ipari és kereskedelmi miniszter 1996.IX.6.-X.15.
mint ipari és kereskedelmi miniszter ideiglenesen megbízva a privatizációs ügyek felügyeletével 1996. IX. 6.-1996. X. 15.
Szabó György népjóléti miniszter 1995. IV. 3.-1996. XI. 30.
Vastagh Pál igazságügy-miniszter
Kökény Mihály politikai államtitkár, a népjóléti tárca vezetője ideiglenesen 1995. III. 17.-1995. IV. 2. és 1996. XII. 1.-1996. XII. 15.

62. Orbán-kormány

1998. VII. 8. - 2002. V. 27.

Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök 1998. VII. 6-tól
Boros Imre tárca nélküli miniszter (a PHARE program kormányzati koordinációja)
megbízott földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2001. II. 16.-III. 25.
Chikán Attila gazdasági miniszter 1999. XII. 31-ig
Dávid Ibolya igazságügy-miniszter
Demeter Ervin tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 2000. V. 3-tól
Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter 1999. I. 1-jétől
Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter 2000. XII. 1-jétől
Gógl Árpád egészségügyi miniszter 2000. XII. 31-ig
Hámori József nemzeti kulturális örökség minisztere 1999. XII. 31-ig
Harrach Péter szociális és családügyi miniszter
Járai Zsigmond pénzügyminiszter 2000. XII. 31-ig
Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 2000. V. 31-ig
Kövér László tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 2000. V. 2-ig
Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszter 2000. VI. 20.-XI. 30.
Martonyi János külügyminiszter
Matolcsy György Attila gazdasági miniszter 2000. I. 1-jétől
Mikola István egészségügyi miniszter 2001. I. 1-jétől
Nógrádi László
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 2000. VI. 1.-VI. 23.
közlekedési és vízügyi miniszter 2000. VI. 23.-XI. 30.
Pálinkás József oktatási miniszter 2001. VI. 16-tól
Pepó Pál környezetvédelmi miniszter 2000. VI. 19-ig
Pintér Sándor belügyminiszter
Pokorni Zoltán oktatási miniszter 2001. VI. 15-ig
Rockenbauer Zoltán nemzeti kulturális örökség minisztere 2000. I. 1-jétől
Stumpf István a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Szabó János honvédelmi miniszter
Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2001. II. 15-ig
Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter 2000. XII. 1-jétől
Varga Mihály pénzügyminiszter 2001. I. 1-jétől
Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2001. III. 26-tól

63. Medgyessy-kormány

2002. V. 27.-2004. X. 4.

Medgyessy Péter
miniszterelnök 2002. V. 27.-2004. IX. 29.
ügyvezető miniszterelnök 2004. IX. 27.-IX. 29.
Bárándy Péter igazságügy-miniszter
Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 2003. III. 3-tól
Csehák Judit egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 2003. IX. 14-ig
Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter
Draskovics Tibor pénzügyminiszter 2004. II. 16-tól
Göncz Kinga esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter 2004. VI. 14-től
Görgey Gábor nemzeti kulturális örökség minisztere 2003. V. 18-ig
Gyurcsány Ferenc
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2003. V. 19-től
megbízva a miniszterelnök helyettesítésével 2004. VIII. 27-től
Hiller István nemzeti kulturális örökség minisztere 2003. V. 19-től
Jánosi György gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2003. V. 18-ig
Juhász Endre az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős 2003. V. 19-től 2004. IV. 30-ig
Juhász Ferenc honvédelmi miniszter
Kiss Elemér a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2003. II. 21-ig
Kiss Péter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 2003. III. 2-ig,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2003. III. 3-tól
Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2003. V. 18-ig
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter
Kovács László külügyminiszter
Kökény Mihály egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 2003. IX. 15-től
Lamperth Mónika belügyminiszter
Lévai Katalin esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter 2003. V. 19-től 2004. VI. 13-ig
László Csaba pénzügyminiszter 2004. II. 15-ig
Magyar Bálint oktatási miniszter
Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2003. V. 19-től
Szekeres Imre
politikai államtitkár, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője ideiglenesen 2003. II. 21-től III. 2-ig

64. Az első Gyurcsány-kormány

2004. X. 04.-2006. VI. 9.

Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök: 2004. IX. 29-től
Baráth Etele európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter
Bozóki András a nemzeti kulturális örökség minisztere 2005. II. 14-től
Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
Draskovics Tibor pénzügyminiszter 2005. IV. 24-ig
Göncz Kinga
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2004. X. 20-ig,
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter 2004. X. 21-től
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2005. V. 2-től
Hiller István nemzeti kulturális örökség minisztere 2005. II. 13-ig
Juhász Ferenc honvédelmi miniszter
Kiss Péter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter
Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter
Kovács László külügyminiszter 2004. X. 31-ig
Lamperth Mónika belügyminiszter
Magyar Bálint oktatási miniszter
Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2005. V. 1-jéig
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Petrétei József igazságügy-miniszter
Rácz Jenő
egészségügyi miniszter 2004. X. 21-től
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 2004. X. 20-ig
Somogyi Ferenc külügyminiszter 2004. XI. 1-jétől
Veres János pénzügyminiszter 2005. IV. 25-től

65. A második Gyurcsány-kormány

2006. VI. 9-től

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2007. VII. 1-jétől
Draskovics Tibor
tárca nélküli (a kormányzati igazgatás összehangolása) miniszter 2007. VII. 1-jétől
Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 2008. II. 19-től
Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2007. V. 7-től
Göncz Kinga külügyminiszter
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Horváth Ágnes egészségügyi miniszter 2007. IV. 23-tól
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter 2007. XII. 5-től
Kiss Péter
szociális és munkaügyi miniszter 2007. VI. 30-ig
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2007. VII. 1-jétől
Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter 2007. XII. 4-ig,
megbízva az egészségügyi miniszteri feladatok ellátásával 2007. IV. 6-tól IV. 22-ig
Lamperth Mónika
önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2007. VI. 30-ig
szociális és munkaügyi miniszter 2007. VII. 1-jétől
Molnár Lajos egészségügyi miniszter 2007. IV. 6-ig
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2007. V. 6-ig
Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. V. 31-ig
Szekeres Imre honvédelmi miniszter
Szilvásy György
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2007. VI. 30-ig
tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter 2007. VII. 1-jétől
Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. VI. 1-jétől 2008 II. 19-ig
Veres János pénzügyminiszter

Második összetételben 2007. VII. 1-jétől

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Horváth Ágnes egészségügyi miniszter
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 2007. XII. 4-ig
Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter 2007. XII. 5-től 2008. V. 15-ig
Szekeres Imre honvédelmi miniszter
Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter 2007. VI. 1-jétől 2008. II. 19-ig
Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 2008 II. 19-től
Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Göncz Kinga külügyminiszter
Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Veres János pénzügyminiszter
Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter
Szilvásy György tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter
Draskovics Tibor tárca nélküli (a kormányzati igazgatás összehangolása) miniszter 2008. II. 18-ig

Harmadik összetételben 2008. V. 15-től

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
Kiss Péter miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Székely Tamás egészségügyi miniszter
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2008. XI. 30.
Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 2008. XII. 01-től
Szekeres Imre honvédelmi miniszter
Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Göncz Kinga külügyminiszter
Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Gyenesei István önkormányzati miniszter
Veres János pénzügyminiszter
Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter
Szilvásy György tárca nélküli (titkosszolgálati) miniszter
Molnár Károly tárca nélküli (a tudománypolitikáért, a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős) miniszter

 

66. Bajnai -kormány

2009.04.14 - 2010.05.28.

Bajnai Gordon miniszterelnök

Bajnai  Gordon miniszterelnök
Balázs Péter külügyminiszter
Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. XII. 14-ig
Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. XII. 15-től
Ficsor Ádám polgári titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter 2009. IV. 16. - 2009. IX. 14.
Juhász Gábor polgári titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter 2009. IX. 15. -
Gráf József földművelési és vidékfejlesztési miniszter
Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Hónig Péter közlekedési,  hírközlési és energiaügyi miniszter
Kiss  Péter   társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter
Dr. Molnár Csaba a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter
Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter
Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter
Varga  István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2009.IV. 29-től
Varga Zoltán Önkormányzati miniszter

 

Orbán Viktor

67. Orbán-kormány

2010. 05. 29-től

Orbán Viktor miniszterelnök
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter
Hende Csaba honvédelmi miniszter
Martonyi János külügyminiszter
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter
Pintér Sándor belügyminiszter
Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes


 

 

 

68. Orbán-kormány

2014. június 6-tól

Orbán Viktor miniszterelnök
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
Hende Csaba honvédelmi miniszter
Trócsányi László igazságügyi miniszter
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter
Pintér Sándor belügyminiszter
Balog Zoltán nemzeti erőforrás miniszter
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter

 

 

69. Orbán-kormány 2018. május 18-tól

 

 

Orbán Viktor miniszterelnök

Bártfai-Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Trócsányi László igazságügyi miniszter

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter

Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszter

Pintér Sándorminiszterelnök-helyettes,  belügyminiszter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Nagy István agrár- és vidékfejlesztési miniszter

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter

Rogán Antal a miniszterelnök kabinetfőnöke

Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...