Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Alkotmánybíróság

Létrehozva: 2006. március 31.
Módosítás: 2014. január 7.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Az Alkotmánybíróság szervezete

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása.

Az Alkotmánybíróság funkciójára, rendeltetésére vonatkozó alapvető szabályokat az Alaptörvény rögzíti, a szervezeti és eljárási szabályok fő vonalait pedig az új Abtv. tartalmazza. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend állapítja meg.

Az Alkotmánybíróság tizenöt tagját az Országgyűlés választja meg minősített többséggel (az összes képviselő kétharmadának szavazatával), tizenkét évre. Az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés választja az alkotmánybírók közül, az elnökhelyettest pedig, az Alkotmánybíróság elnökének javaslatára, az alkotmánybírók maguk közül választják meg. Az elnöknek igazgatási, koordinációs és képviseleti feladata van, tevékenysége nem érinti az alkotmánybírók függetlenségét.

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1002/2013. (V. 9.) AB Tü. határozatában állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai Dr. Kovács Péter tanácsvezető, Dr. Balsai István, Dr. Bragyova András, Dr. Juhász Imre és Dr. Kiss László alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai Dr. Balogh Elemér tanácsvezető, Dr. Paczolay Péter, Dr. Pokol Béla, Dr. Stumpf István és Dr. Szívós Mária alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai Dr. Lenkovics Barnabás tanácsvezető, Dr. Dienes-Oehm Egon, Dr. Lévay Miklós, Dr. Salamon Láaszló és Dr. Szalay Péter alkotmánybírók.

 

Kapcsolat

Cím: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.

Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.

Telefon: (06-1) 488-31-00

Fax: (06-1) 212-11-70

 (Forrás: www.mkab.hu )

 

Ugrás vissza Ugrás vissza...